W dzisiejszym artykule omówimy kwestię obliczania podatku od czynności cywilnoprawnych. W Polsce, tak jak w wielu innych krajach, wiele czynności prawnych podlega opodatkowaniu. Zrozumienie zasad tego podatku jest istotne, zwłaszcza dla osób, które planują dokonać takiej transakcji w najbliższej przyszłości.

Co to jest podatek od czynności cywilnoprawnych?

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zwany również podatkiem od spadków i darowizn, jest podatkiem płaconym przez osoby fizyczne lub prawne w związku z dokonaniem określonych czynności prawnych. Przykładowe czynności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, to:

 • nabycie nieruchomości
 • darowizna
 • spadek
 • zamiana gruntów
 • umowa o dożywocie
 • przeniesienie własności praw autorskich
 • umowa o dzierżawie lub najmie

Jakie są stawki podatku od czynności cywilnoprawnych?

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione od rodzaju czynności, którą się wykonuje. Poniżej przedstawiamy stawki podatku dla niektórych rodzajów transakcji:

 1. Nabycie nieruchomości:
 • 2% od wartości nieruchomości, jeśli wartość ta nie przekracza 100 000 zł
 • 4% od wartości nieruchomości, jeśli wartość ta przekracza 100 000 zł
 1. Spadek:
 • 1% od wartości spadku, jeśli spadkodawca był małżonkiem, zstępnym lub wstępnym
 • 4% od wartości spadku, w innych przypadkach
 1. Darowizna:
 • 3% od wartości darowizny, jeśli darowizna nie przekracza 9 637 zł
 • 5% od wartości darowizny, jeśli darowizna przekracza 9 637 zł

Jak obliczyć wysokość podatku?

Aby obliczyć wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych, należy wziąć pod uwagę wartość transakcji oraz stawkę podatku dla danej czynności. Następnie, należy pomnożyć wartość transakcji przez odpowiednią stawkę podatku. Przykładowo, jeśli kupujemy nieruchomość o wartości 200 000 zł, to podatek wyniesie 2% z kwoty 100 000 zł oraz 4% z kwoty 100 000 zł, czyli w sumie 6 000 zł.

Czy istnieją zwolnienia z podatku?

Tak, istnieją pewne przypadki, kiedy nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Przykłady to:

 • nabycie nieruchomości przez małżonków
 • nabycie nieruchomości przez zstępnych lub wstępnych
 • nabycie nieruchomości przez osoby niepełnosprawne
 • nabycie nieruchomości przez osoby, które dokonują takiej transakcji po raz pierwszy
 • darowizna dokonana na cele kultu religijnego, oświaty, kultury, nauki lub ochrony zdrowia
 • spadek po osobie, która zmarła przed 18. rokiem życia

Jak złożyć deklarację podatkową?

Osoba, która dokonała transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jest zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej w ciągu 14 dni od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy. W deklaracji należy podać m.in. wartość transakcji oraz wysokość podatku.

Deklarację podatkową można złożyć elektronicznie za pomocą portalu e-Deklaracje lub osobiście w urzędzie skarbowym.

Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie deklaracji podatkowej?

Nie złożenie deklaracji podatkowej lub złożenie jej po terminie może skutkować nałożeniem na nas kary pieniężnej w wysokości 720 złotych. W przypadku złożenia zaniżonej deklaracji podatkowej, grozi nam kara do wysokości 7200 złotych lub nawet kara pozbawienia wolności.

Czy warto skorzystać z pomocy specjalisty?

W przypadku bardziej skomplikowanych transakcji, warto skorzystać z pomocy specjalisty, czyli np. doradcy podatkowego lub adwokata. Specjalista pomoże nam w prawidłowym obliczeniu podatku oraz przygotowaniu i złożeniu deklaracji podatkowej.

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych jest dobrowolny?

Nie, podatek od czynności cywilnoprawnych jest obowiązkowy. Osoby, które dokonują transakcji podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, są zobowiązane do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji podatkowej w odpowiednim terminie.

Częste pytania dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych

 1. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych jest odliczalny od podatku dochodowego? Nie, podatek od czynności cywilnoprawnych nie jest odliczalny od podatku dochodowego.
 2. Czy warto składać deklarację podatkową elektronicznie?
  Tak, składanie deklaracji podatkowej elektronicznie jest wygodne i szybkie. Można to zrobić za pomocą portalu e-Deklaracje, co pozwala zaoszczędzić czas oraz uniknąć błędów wynikających z ręcznego wypełniania dokumentów.
 3. Czy można odroczyć termin płatności podatku? Tak, w przypadku trudnej sytuacji finansowej, można złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności podatku. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do urzędu skarbowego.
 4. Czy można złożyć deklarację podatkową po terminie? Tak, jednak w przypadku złożenia deklaracji po terminie, grozi nam kara pieniężna.
 5. Czy warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego przy obliczaniu podatku od czynności cywilnoprawnych? Tak, szczególnie w przypadku bardziej skomplikowanych transakcji, warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub adwokata. Specjalista pomoże nam w prawidłowym obliczeniu podatku oraz przygotowaniu i złożeniu deklaracji podatkowej.

Podsumowanie

Podatek od czynności cywilnoprawnych to obowiązkowy podatek, który nakłada się na wiele czynności prawnych, takich jak nabycie nieruchomości, darowizna czy spadek. Wysokość podatku zależy od rodzaju transakcji oraz wartości przedmiotu transakcji. Aby prawidłowo obliczyć podatek, warto skorzystać z pomocy specjalisty lub dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Składanie deklaracji podatkowej warto zrobić elektronicznie, co pozwoli nam zaoszczędzić czas i uniknąć błędów.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.flashbook.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here