W Polsce istnieją różne rodzaje podatków, które obowiązują w zależności od rodzaju transakcji. Dwa z nich to podatek od darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych. Chociaż są one często mylone ze sobą, to jednak stanowią odrębne podatki. W tym artykule omówimy podobieństwa i różnice między nimi, aby pomóc Ci zrozumieć, czym dokładnie są te dwa podatki i kiedy trzeba je płacić.

Podatki od darowizn

Definicja

Podatek od darowizn jest podatkiem od wartości majątkowych, które są przekazywane bezpłatnie. Darowizną jest więc każda forma bezpłatnego przekazania majątku, zarówno w postaci pieniędzy, jak i nieruchomości, samochodów czy innych przedmiotów. Podatek od darowizn jest pobierany przez organy skarbowe w momencie dokonania darowizny.

Jakie darowizny są opodatkowane?

Podatek od darowizn obejmuje każdą darowiznę, która przekracza wartość minimalną określoną przez ustawę. W Polsce wartość ta wynosi obecnie 9637 zł. Oznacza to, że jeśli przekazujemy wartości majątkowe o wartości mniejszej niż ta kwota, nie musimy płacić podatku od darowizn.

Stawki podatkowe

Stawki podatku od darowizn zależą od wartości przekazanej darowizny. Obecnie stawki podatku wynoszą:

 • 3% od wartości przekazanej darowizny do 100 000 zł
 • 5% od wartości przekazanej darowizny powyżej 100 000 zł

Wyjątki od podatku od darowizn

Nie wszystkie darowizny są opodatkowane. Istnieją wyjątki od podatku od darowizn, które obejmują m.in.:

 • Darowizny dla małżonka, dzieci, wnuków i rodziców
 • Darowizny dla jednostek samorządu terytorialnego, kościołów i organizacji charytatywnych
 • Darowizny dla celów naukowych, kulturalnych lub dobroczynnych

Podatki od czynności cywilnoprawnych

Definicja

Podatek od czynności cywilnoprawnych to podatek pobierany od określonych transakcji, takich jak sprzedaż nieruchomości, umowy dzierżawy czy zbycie udziałów w spółce. Podatek ten jest pobierany przez organy skarbowe w momencie zawarcia takiej transakcji.

Jakie transakcje są objęte podatkiem?

Podatek od czynności cywilnoprawnych obejmuje wiele różnych transakcji. Niektóre z nich to:

 • Sprzedaż nieruchomości
 • Umowy dzierżawy
 • Zbycie udziałów w spółce
 • Wpisy do ksiąg wieczystych
 • Wpisy do ewidencji gruntów i budynków

Stawki podatkowe

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych zależą od rodzaju transakcji. Obecnie stawki wynoszą:

 • 2% od wartości transakcji sprzedaży nieruchomości
 • 1% od wartości transakcji dzierżawy
 • 2% od wartości zbycia udziałów w spółce
 • 0,5% od wartości wpisu do ksiąg wieczystych
 • 0,5% od wartości wpisu do ewidencji gruntów i budynków

Wyjątki od podatku od czynności cywilnoprawnych

Podobnie jak w przypadku podatku od darowizn, istnieją wyjątki od podatku od czynności cywilnoprawnych. Obejmują one m.in.:

 • Transakcje pomiędzy małżonkami, rodzeństwem i krewnymi w linii prostej
 • Transakcje związane z dziedziczeniem
 • Transakcje dotyczące nieruchomości objętych programem Mieszkanie dla Młodych

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

Kiedy trzeba zapłacić podatek od darowizn?

Podatek od darowizn trzeba zapłacić w momencie dokonania darowizny, czyli w momencie przekazania wartości majątkowej bezpłatnie.

Czy można uniknąć podatku od darowizn?

Istnieją wyjątki od podatku od darowizn, które obejmują m.in. darowizny dla małżonka, dzieci czy organizacji charytatywnych. Jednak w większości przypadków podatek ten jest obowiązkowy.

Czy spadkobiercy muszą zapłacić podatek od darowizn?

Spadkobiercy nie muszą zapłacić podatku od darowizn, ponieważ otrzymują wartości majątkowe w wyniku dziedziczenia, a nie w formie darowizny.

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych jest wyższy niż podatek od darowizn?

Stawki podatkowe dla podatku od czynności cywilnoprawnych są różne dla różnych rodzajów transakcji i mogą być zarówno wyższe, jak i niższe niż stawki podatku od darowizn.

Co się dzieje, jeśli nie zapłacę podatku od darowizn?

Niezapłacenie podatku od darowizn może skutkować nałożeniem kary finansowej oraz odsetek od niewypłaconej kwoty podatku.

Podsumowanie

Podatek od darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych to dwa różne podatki, które należy rozróżnić. Podatek od darowizn pobierany jest od wartości majątkowych przekazywanych bezpłatnie, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od określonych transakcji. Oba podatki mają różne stawki podatkowe oraz wyjątki od podatku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat podatków w Polsce, warto skorzystać z usług doradczych w zakresie podatków lub odwiedzić stronę internetową Ministerstwa Finansów.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.fondital.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here