Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to podatek pobierany przez polskie władze podatkowe w przypadku dokonywania określonych czynności prawnych. Podatek ten jest powszechnie stosowany w Polsce i odnosi się do różnych sytuacji, takich jak nabycie nieruchomości, zawarcie umowy najmu, czy zawarcie umowy sprzedaży. W niniejszym artykule omówimy, czym dokładnie jest PCC i kiedy go płacimy.

Czym jest Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to podatek od transakcji, czyli od określonych czynności prawnych, które mają miejsce w Polsce. Oznacza to, że podatek ten jest pobierany tylko wtedy, gdy dana transakcja jest związana z polskim systemem prawnym.

Kiedy płacimy Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest pobierany w wielu sytuacjach, takich jak:

 1. Nabycie nieruchomości – w przypadku zakupu nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki), należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.
 2. Zawarcie umowy najmu – w przypadku podpisania umowy najmu nieruchomości, takiej jak mieszkanie, trzeba uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży – w przypadku sprzedaży nieruchomości lub innej własności, takiej jak samochód, pobierany jest podatek od czynności cywilnoprawnych.
 4. Przeniesienie własności – w przypadku przeniesienia własności nieruchomości lub innej własności, pobierany jest podatek od czynności cywilnoprawnych.
 5. Wpisy do ksiąg wieczystych – w przypadku dokonania wpisu do ksiąg wieczystych, pobierany jest podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jakie są stawki Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Stawki Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) są różne i zależą od rodzaju czynności prawnej, która jest dokonywana. Przykładowe stawki podatku od czynności cywilnoprawnych to:

 1. Dla umów kupna-sprzedaży nieruchomości – 2% wartości nieruchomości
 2. Dla umów o dzierżawę nieruchomości – 2% wartości czynszu w okresie trwania umowy
 3. Dla umów o przeniesienie praw- stawka podatku zależy od rodzaju przenoszonych praw i jest ustalana indywidualnie dla każdej transakcji.

Jak dokonać opłaty Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Opłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest zazwyczaj dokonywana przez notariusza lub przez urząd skarbowy. W przypadku nabycia nieruchomości, notariusz zazwyczaj pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych bezpośrednio od kupującego podczas aktu notarialnego. W innych przypadkach, takich jak zawarcie umowy najmu, opłata podatku od czynności cywilnoprawnych jest zazwyczaj dokonywana przez stronę umowy, która jest odpowiedzialna za dokonanie płatności w urzędzie skarbowym.

Jakie dokumenty są wymagane w celu opłacenia Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Aby dokonać opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), zazwyczaj wymagane są następujące dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający dokonanie określonej czynności prawnej (np. umowa sprzedaży, umowa najmu)
 2. Dokument potwierdzający wartość nieruchomości lub innej własności objętej transakcją (np. wycena nieruchomości)

Jakie są konsekwencje braku opłacenia Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Należy pamiętać, że nieopłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) może skutkować sankcjami finansowymi. W przypadku nieterminowej lub braku płatności, urząd skarbowy może nałożyć na podatnika karę pieniężną oraz odsetki za zwłokę.

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

 1. Kiedy trzeba płacić Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)? Odpowiedź: Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) trzeba płacić w przypadku dokonywania określonych czynności prawnych, takich jak nabycie nieruchomości, zawarcie umowy najmu, umowy sprzedaży, przeniesienie własności oraz dokonania wpisu do ksiąg wieczystych. PCC jest pobierany tylko wtedy, gdy dana transakcja jest związana z polskim systemem prawnym.
 2. Jakie są stawki Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)? Odpowiedź: Stawki Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) są różne i zależą od rodzaju czynności prawnej, która jest dokonywana. Przykładowe stawki podatku od czynności cywilnoprawnych to 2% wartości nieruchomości w przypadku umów kupna-sprzedaży nieruchomości.
 3. Kto jest odpowiedzialny za opłacenie Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)? Odpowiedź: Odpowiedzialność za opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych zazwyczaj spoczywa na stronie transakcji, która jest odpowiedzialna za dokonanie płatności.
 4. Jak dokonać opłaty Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)? Odpowiedź: Opłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest zazwyczaj dokonywana przez notariusza lub przez urząd skarbowy. W przypadku nabycia nieruchomości, notariusz zazwyczaj pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych bezpośrednio od kupującego podczas aktu notarialnego.
 5. Jakie są konsekwencje braku opłacenia Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)? Odpowiedź: Nieopłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) może skutkować sankcjami finansowymi, w tym nałożeniem kary pieniężnej oraz odsetek za zwłokę.

 

Podsumowanie

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest istotnym podatkiem, który jest pobierany w Polsce w przypadku dokonywania określonych czynności prawnych. W niniejszym artykule omówiliśmy, czym dokładnie jest PCC, kiedy go płacimy oraz jakie są stawki podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy pamiętać, że opłata podatku od czynności cywilnoprawnych jest zazwyczaj dokonywana przez notariusza lub urząd skarbowy i nieopłacenie podatku może skutkować sankcjami finansowymi.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.firmator.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here