Podatki to nieunikniona część życia każdego z nas. Bez względu na to, czy o tym myślimy czy nie, nasze finanse są stale monitorowane przez państwo. Jednym z podatków, który często jest pomijany, jest podatek od spadku lub darowizny. W dzisiejszym artykule omówimy, kiedy musimy zapłacić podatek od spadku lub darowizny.

Spadek a darowizna

Podatek od spadku lub darowizny jest pobierany w momencie przekazania majątku między osobami, które nie są ze sobą spokrewnione lub są ze sobą tylko w odległym stopniu pokrewieństwa. Pobierany podatek zależy od wartości przekazanego majątku oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.

Spadek i darowizna to dwa różne sposoby przekazania majątku. Spadek to przekazanie majątku zmarłej osoby jej spadkobiercom. Darowizna to przekazanie majątku żyjącej osoby innej osobie bez wymaganej zapłaty.

Kiedy musimy zapłacić podatek od spadku?

Podatek od spadku jest pobierany w momencie przekazania majątku spadkobiercom. Wysokość podatku zależy od wartości przekazanego majątku oraz stopnia pokrewieństwa między spadkodawcą a spadkobiercą. Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące podatku od spadku:

Wartość dziedziczenia

Wysokość podatku od spadku zależy od wartości dziedziczenia. Im większa wartość dziedziczenia, tym wyższy podatek. W Polsce istnieją trzy stawki podatku od spadku: 3%, 5% i 7,5%. Stawka podatku zależy od wartości dziedziczenia.

Stopień pokrewieństwa

Stopień pokrewieństwa między spadkodawcą a spadkobiercą wpływa na wysokość podatku od spadku. Im bliżej spokrewnieni są ze sobą spadkodawca i spadkobierca, tym niższy podatek. Poniżej przedstawiamy stawki podatku od spadku w zależności od stopnia pokrewieństwa:

 • Dzieci i wnuki: 3%
 • Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb: 5%
 • Pozostali spadkobiercy: 7,5%

Zwolnienia od podatku

Istnieją pewne przypadki, w których nie trzeba płacić podatku od spadku. Poniżej przedstawiamy niektóre z tych przypadków:

 • Spadkobiercy, którzy byli zmarłemu małżonkowi lub byłemu małżonkowi wspólnicy majątkowej, płacą podatek od spadku w wysokości 0%
 • W przypadku spadku po osobie, która zmarła wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, stawka podatku wynosi 0%
 • Spadkobiercy, którzy nie mają obywatelstwa polskiego i mieszkają za granicą, płacą podatek od spadku tylko od majątku zlokalizowanego w Polsce

Kiedy musimy zapłacić podatek od darowizny?

Podatek od darowizny jest pobierany w momencie przekazania majątku innej osobie w ramach darowizny. Wysokość podatku zależy od wartości przekazanego majątku oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące podatku od darowizny:

Wartość darowizny

Wysokość podatku od darowizny zależy od wartości darowizny. Im większa wartość darowizny, tym wyższy podatek. W Polsce istnieją trzy stawki podatku od darowizny: 3%, 5% i 7,5%. Stawka podatku zależy od wartości darowizny.

Stopień pokrewieństwa

Stopień pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym wpływa na wysokość podatku od darowizny. Im bliżej spokrewnieni są ze sobą darczyńca i obdarowany, tym niższy podatek. Poniżej przedstawiamy stawki podatku od darowizny w zależności od stopnia pokrewieństwa:

 • Dzieci i wnuki: 3%
 • Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb: 5%
 • Pozostali obdarowani: 7,5%

Zwolnienia od podatku

Istnieją pewne przypadki, w których nie trzeba płacić podatku od darowizny. Poniżej przedstawiamy niektóre z tych przypadków:

 • Obdarowany, który jest zmarłemu małżonkowi lub byłemu małżonkowi wspólnikiem majątkowym, płaci podatek od darowizny w wysokości 0%
 • W przypadku darowizny na cele kultu religijnego, naukowe, oświatowe, artystyczne lub charytatywne, stawka podatku wynosi 0%
 • Osoby, które mają trudną sytuację materialną, mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od darowizny

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy muszę płacić podatek od darowizny, jeśli przekazuję majątek mojemu małżonkowi?
  Nie, obdarowany, który jest zmarłemu małżonkowi lub byłemu małżonkowi wspólnikiem majątkowym, płaci podatek od darowizny w wysokości 0%.
 2. Czy muszę płacić podatek od spadku, jeśli dziedziczę po swoim dziecku?
  Tak, stawka podatku od spadku dla dzieci i wnuków wynosi 3%.
 3. Czy muszę płacić podatek od darowizny, jeśli przekazuję majątek mojemu bratu?
  Tak, stawka podatku od darowizny dla rodzeństwa wynosi 5%.
 4. Czy mogę ubiegać się o zwolnienie z podatku od darowizny, jeśli mam trudną sytuację materialną?
  Tak, osoby, które mają trudną sytuację materialną, mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od darowizny.
 5. Czy muszę płacić podatek od darowizny, jeśli przekazuję majątek mojemu wnukowi?
  Tak, stawka podatku od darowizny dla wnuków wynosi 3%.

Podsumowanie

Podatek od spadku lub darowizny jest ważnym podatkiem, który warto brać pod uwagę przy przekazywaniu majątku innym osobom. Wysokość podatku zależy od wartości przekazywanego majątku oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym lub między spadkodawcą a spadkobiercą. Warto pamiętać, że istnieją przypadki, w których nie trzeba płacić podatku od spadku lub darowizny, na przykład w przypadku darowizny na cele kultu religijnego, naukowe, oświatowe, artystyczne lub charytatywne.

 

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.cwanywilk.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here