Spadki i darowizny są powszechnym sposobem przekazywania majątku między osobami w Polsce. Niemniej jednak, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, że od pewnego poziomu wartości muszą one być opodatkowane. W niniejszym artykule przyjrzymy się limity wartościowe dla spadków i darowizn oraz konsekwencjom podatkowym, jakie trzeba ponieść po przekroczeniu tych limitów.

Spadki

Co to są spadki?

Spadkiem nazywamy dziedziczenie majątku po zmarłej osobie na podstawie ustawy lub testamentu. Przy czym, osoby blisko spokrewnione (małżonkowie, dzieci, rodzice) mają pierwszeństwo w dziedziczeniu.

Czy spadki są opodatkowane?

Tak, spadki są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn (POD). Wysokość podatku zależy od wartości otrzymanego spadku i stopnia pokrewieństwa zmarłego.

Jakie są limity wartościowe dla spadków?

W przypadku spadków, wartości graniczne są ustalane dla każdego stopnia pokrewieństwa zmarłego. Na dzień dzisiejszy, dla pierwszej grupy spadkobierców (małżonek, dzieci, wnuki) wynoszą one:

 • do 9 637 zł – podatek wynosi 3%
 • powyżej 9 637 zł do 13 016 zł – podatek wynosi 5%
 • powyżej 13 016 zł – podatek wynosi 7%

Natomiast dla drugiej grupy spadkobierców (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo) wartości graniczne to:

 • do 7 235 zł – podatek wynosi 3%
 • powyżej 7 235 zł do 9 637 zł – podatek wynosi 5%
 • powyżej 9 637 zł – podatek wynosi 7%

Warto zauważyć, że powyższe wartości ulegają zmianie i mogą się różnić w zależności od roku kalendarzowego.

Jakie są konsekwencje przekroczenia limitów wartościowych dla spadków?

Przekroczenie limitów wartościowych dla spadków oznacza, że należy zapłacić podatek od spadku. Podatek ten jest pobierany przez urząd skarbowy i musi zostać opłacony w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia o dziedziczeniu.

Darowizny

Co to są darowizny?

Darowizną nazywamy przekazanie majątku na rzecz innej osoby bez oczekiwania na wynagrodzenie.

Czy darowizny są opodatkowane?

Tak, darowizny również podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość podatku zależy od wartości otrzymanej darowizny i stopnia pokrewieństwa darczyńcy z obdarowanym.

Jakie są limity wartościowe dla darowizn?

W przypadku darowizn, wartości graniczne są ustalane dla każdego stopnia pokrewieństwa darczyńcy z obdarowanym. Na dzień dzisiejszy, dla pierwszej grupy obdarowanych (małżonek, dzieci, wnuki) wynoszą one:

 • do 9 637 zł – podatek wynosi 3%
 • powyżej 9 637 zł do 13 016 zł – podatek wynosi 5%
 • powyżej 13 016 zł – podatek wynosi 7%

Natomiast dla drugiej grupy obdarowanych (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo) wartości graniczne to:

 • do 7 235 zł – podatek wynosi 3%
 • powyżej 7 235 zł do 9 637 zł – podatek wynosi 5%
 • powyżej 9 637 zł – podatek wynosi 7%

Warto zauważyć, że podobnie jak w przypadku spadków, powyższe wartości ulegają zmianie i mogą się różnić w zależności od roku kalendarzowego.

Jakie są konsekwencje przekroczenia limitów wartościowych dla darowizn?

Przekroczenie limitów wartościowych dla darowizn oznacza, że należy zapłacić podatek od darowizny. Podatek ten jest pobierany przez urząd skarbowy i musi zostać opłacony w ciągu 14 dni od dnia otrzymania darowizny.

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

1. Czy wartości graniczne dla spadków i darowizn są takie same dla każdego roku kalendarzowego?

Nie, wartości graniczne dla spadków i darowizn ulegają zmianie i mogą się różnić w zależności od roku kalendarzowego.

2. Czy wartości graniczne dla spadków i darowizn są takie same dla każdej grupy obdarowanych?

Nie, wartości graniczne dla spadków i darowizn są ustalane dla każdego stopnia pokrewieństwa darczyńcy z obdarowanym.

3. Czy pobieranie podatku od spadków i darowizn jest obowiązkowe?

Tak, pobieranie podatku od spadków i darowizn jest obowiązkowe i należy go uiścić w ciągu określonego czasu od dnia dziedziczenia lub otrzymania darowizny.

4. Czy są jakieś wyjątki od opodatkowania spadków i darowizn?

Tak, istnieją wyjątki od opodatkowania spadków i darowizn, np. dziedziczenie niewielkich wartości majątku, przekazywanie majątku na cele dobroczynne lub naukowe, dziedziczenie przez osoby niepełnosprawne.

5. Czy opłacenie podatku od spadku lub darowizny jest jedynym kosztem związanym z dziedziczeniem lub otrzymaniem darowizny?

Nie, oprócz podatku należy także wziąć pod uwagę koszty związane z przeniesieniem własności (np. notariusz, sąd) oraz koszty administracyjne (np. opłata skarbowa, koszty przesyłki dokumentów).

Podsumowanie

Spadki i darowizny są popularnym sposobem przekazywania majątku między osobami w Polsce, ale warto pamiętać, że powyżej określonych limitów wartościowych podlegają one opodatkowaniu. Podatek ten należy uiścić w określonym czasie od dziedziczenia lub otrzymania darowizny, a jego brak może skutkować sankcjami finansowymi. W przypadku dziedziczenia lub otrzymania darowizny należy również wziąć pod uwagę dodatkowe koszty związane z przeniesieniem własności oraz administracyjne.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://dlcongress.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here