Dłużnik i wierzyciel – reprezentują skrajnie odmienne interesy. Czy w tym sporze obie strony są równe? A może jedna z nich jest lepiej traktowana? Dowiedz się, czym różnią się prawa dłużnika od praw wierzyciela. Zapraszamy do lektury!

Prawa dłużnika – czy są ważniejsze niż prawa wierzyciela?

Mimo tego, że dłużnik jest stroną, która nie wywiązała się ze swoich zobowiązań wobec wierzyciela, ma on swoje prawa, które w pewien sposób go chronią. W głównej mierze dotyczą one kwestii prywatnych, choć oczywiście nie tylko. Dowiedz się, jakie są najważniejsze prawa dłużnika.

Skoro wspomnieliśmy o prywatności, po pierwsze warto zwrócić uwagę na to, że dłużnik ma prawo do prywatności, co oznacza, że wierzyciel lub jego przedstawiciele nie mogą nachodzić go w domu oraz w pracy. Co więcej, dłużnik ma również prawo domagania się ochrony swojego dobrego imienia. Oprócz tego może on żądać od wierzyciela, by ten nie przekazywał informacji finansowych żadnym postronnym osobom, także rodzinie.

Oprócz tego dłużnik ma również prawo do szczegółowych informacji na temat swojego zadłużenia. Powinien więc móc w każdym czasie dowiedzieć się wobec kogo ma zobowiązania, jakie są to zobowiązania i jaka jest ich wysokość.

Warto również dodać, że dłużnik ma prawo skorzystać z pomocy dla zadłużonych. W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań czy niejasności może on udać się do prawnika, który udzieli mu kompleksowego wsparcia bez względu na to, czy chodzi o pomoc prawną dla zadłużonych wobec banku czy pomoc prawną frankowiczom. Ponadto dłużnik ma prawo wszcząć postępowanie sądowe, jeśli wierzyciel będzie próbował wprowadzić go w błąd i żądać większych należności niż powinien.

Prawem dłużnika jest również możliwość dobrowolnego wyboru kolejności spłaty zadłużenia. Dzięki temu może on rozpocząć od spłaty najistotniejszych dla niego zobowiązań. Co więcej, dłużnik ma również prawo oczekiwać, że wierzyciel będzie przestrzegał terminów ustalonych w ugodzie.

Jakie są najważniejsze prawa wierzyciela?

Wierzyciel również ma swoje prawa, które mają na celu ochronę jego interesów. Jeśli nie będą one respektowane przez dłużnika, wierzyciel może zgłosić to odpowiednim organom państwowym i dochodzić swoich praw sądownie oraz z pomocą komornika, który poprowadzi postępowanie egzekucyjne.

Do podstawowych praw wierzyciela zalicza się:

  • prawo do doliczania i żądania zapłaty odsetek,
  • prawo do informacji o majątku dłużnika,
  • prawo do ugody z dłużnikiem,
  • prawo do wyboru formy metody windykacji (może od razu skierować sprawę do sądu i komornika lub najpierw wykorzystać wszystkie możliwości polubownego rozwiązania sprawy),
  • prawo do wyboru komornika, który będzie prowadził postępowanie egzekucyjne,
  • prawo do wyboru sposobu egzekucji (egzekucja z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych czy też innych składników majątku dłużnika lub egzekucja całego majątku dłużnika),
  • prawo do zabezpieczenia roszczenia,
  • prawo do żądania od dłużnika spełnienia świadczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here