Fundusze inwestycyjne bez wątpienia stanowią bardzo atrakcyjną formę pomnażania zysków. Żeby jednak było to możliwe, powinniśmy dysponować odpowiednią wiedzą na ten temat. W poniższym artykule przybliżymy kilka najważniejszych zagadnień!

Oczywiście, głównym powodem, dlaczego inwestujemy, jest chęć pomnażania ponadprzeciętnego zysku, którego nie da się wypracować w przypadku standardowych lokat. Żeby tak było, trzeba naprawdę sporo wiedzieć na temat rynku inwestycyjnego. To, co ważne na sam początek, to wybór fundusz, jakiemu powierzymy swoje środki. Niemniej istotna jest długość spodziewanej inwestycji. To jednak absolutne podstawy, a liczy się dużo więcej, o czym zaraz napiszemy.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – dlaczego jest tak ważna?

Niezwykle kluczowe jest to, aby zatroszczyć się o dywersyfikację portfela inwestycyjnego. W taki sposób dobieramy fundusze o różnych parametrach, żeby osiągnąć to, co najważniejsze – z jednej strony zminimalizować ryzyko inwestycji, a po drugie zapewnić sobie poczucia bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Kiedy inwestujemy w konkretny rodzaj funduszy, mamy pogląd tego, jakiego ryzyka trzeba się spodziewać, ponieważ znany poziom zaangażowania środków w określone rodzaje papierów wartościowych. Za sprawą dywersyfikacji do minimum ograniczamy straty, które mogą być spowodowane spadkiem cen jednego typu aktywów, dzięki temu, że wzrasta ich pozostała część.

Płynność środków – jaki mają wpływ na inwestowanie?

Bardzo ważną zaletą inwestowania w fundusze jest to, że ulokowane środki cechują się dużą płynnością, co sprawia, że w każdej chwili, jeśli tylko mamy taką potrzebę, możemy kupować i odsprzedawać jednostki uczestnictwa. Te procesy będą szybsze i sprawniejsze, jeśli rozpoczniemy współpracę z brokerem, przykładowo inwestuj z Saxo, gdyż mamy zawsze dostęp do ogromu produktów finansowych i związanych z tym możliwości. Wybierając współpracę z profesjonalnym podmiotem, zyskujemy też dostęp do materiałów edukacyjnych i specjalistycznych analiz, co zwiększa poziom wiedzy, budując tym samym większy poziom kompetencji. Nie tylko możemy inwestować w różne produkty finansowe, ale i orientujemy się coraz lepiej w zawiłościach bogactwa inwestycyjnego. 

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Można je podzielić na kilka kategorii, co pozwoli lepiej zrozumieć ich przeznaczenie i charakter. Fundusze akcji lub akcyjne pozwalają na inwestowanie środków w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe. Inwestowanie w nie jest dość ryzykowne. Kolejnym rodzajem są fundusze dłużnych papierów wartościowych – inwestują głównie w obligacje. Zaliczamy do nich między innymi fundusze uniwersalne, fundusze obligacji skarbowych czy fundusze obligacji korporacyjnych. Inny charakter mają fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego. Przeważają tu krótkoterminowe instrumenty dłużne, które cechują się niskim poziomem ryzyka. Mamy też fundusze mieszane, które jak sama nazwa wskazuje – lokują swoje aktywa w akcjach, dłużnych papierach wartościowych, jak i innych instrumentach finansowych. 

Warto znać te podstawowe zagadnienia związane z funduszami inwestycyjnymi, żeby lepiej poruszać się w tym obszarze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here