Emerytura po mężu – co trzeba o niej wiedzieć?

0
1102

Łatwo jest zaobserwować, że w naszym kraju jest bardzo duża rozpiętość między średnimi emeryturami kobiet i mężczyzn. Wpływ na taki stan rzeczy może mieć wiele czynników, kluczowy jest fakt, że mężczyźni pracują dłużej i zazwyczaj za wyższe wynagrodzenie niż kobiety. Dzięki temu mogą się oni cieszyć się wyższą emeryturą. Niestety statystyki nie pozostawiają wątpliwości, mężczyźni umierają szybciej niż kobiety, wobec czego wiele emerytek jest wdowami. Nasuwa się więc pytanie, czy wdowa może otrzymać emeryturę po swoim zmarłym mężu? Razem ze specjalistami Spłata Pożyczek odpowiemy na to pytanie.

Emerytura po zmarłym – kto może ją otrzymać?

Na samym początku warto zaznaczyć, że pojęcie emerytura po zmarłym mężu nie istnieje. W momencie, gdy jeden ze współmałżonków umrze, mówi się o rencie rodzinnej, która obejmuje m.in. emeryturę po zmarłym członku rodziny. Co ciekawe taka renta może być przyznana nie tylko współmałżonkowi zmarłej osoby, ale także uprawnionym do tego członkom rodziny. Za uprawnionych członków rodziny uważa się: dzieci, wnuki, rodziców oraz wdowę lub wdowca.

Prócz odpowiedniego stopnia pokrewieństwa trzeba też spełnić szereg innych warunków, które dają prawo do przejęcia świadczenia. Na przykład dzieci wspólne, jednego ze współmałżonków lub adoptowane mogą przyjmować świadczenie jedynie do ukończenia 16 roku życia, lub do 25 roku życia, jeśli dziecko postanawia kontynuować naukę. Jeśli w tym czasie dziecko stanie się niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji, to świadczenie przyznawane jest bezterminowo.

Jeśli chodzi o wnuki i inne dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie, to zasady udzielania świadczenia są podobne. Obowiązuje jednak kilka dodatkowych, o których trzeba pamiętać. Po pierwsze dzieci musiałyby zostać przyjęte na wychowanie minimum na rok przed śmiercią. Wyjątek stanowią wypadki. Po drugie ich rodzice nie żyją i dzieci nie mają prawa do renty, żyją ale nie są w stanie utrzymać dzieci lub żyją, ale osoba zmarła, lub jej małżonek został wyznaczony na prawnego opiekuna dziecka.

Ile wynosi emerytura po zmarłym mężu?

Osoby, które chcą otrzymać emeryturę po zmarłym, muszą być gotowe na to, że nigdy nie otrzymają świadczenia w jego pełnej wysokości. Renta rodzinna wynosi:

– 85% świadczenia, jeśli pobiera ją jedna osoba,
– 90% świadczenia, jeśli pobierają ją dwie osoby,
– 95% świadczenia, jeśli pobierają ją trzy osoby lub więcej.

Przy czym należy pamiętać, że jeśli do pobierania świadczenia są uprawnione 2 lub trzy osoby, to każda z nich nie otrzyma 90 lub 95% świadczenia po zmarłym. Najpierw oblicza się całościową kwotę renty rodzinnej, a następnie dzieli się ją po równo między uprawnione do jej otrzymywania osoby. Istnieje również coś takiego jak minimalna renta rodzinna, która obecnie wynosi 1100 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę po zmarłym mężu?

Wdowy, które chcą otrzymać emeryturę po zmarłym mężu, muszą wiedzieć, że nie przysługuje ona wszystkim. Wdowa, która chce otrzymać emeryturę po swoim zmarłym mężu, musi spełnić choć jeden z następujących warunków:

– w chwili jego śmierci miała skończone 50 lat,

– skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od jego śmierci, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej,

– wychowuje dziecko (poniżej 16 lub 18 roku życia, jeśli kontynuuję naukę) uprawnione do otrzymywania renty rodzinnej po zmarłym,

-wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

W przypadku wątpliwości co do otrzymywania emerytury po zmarłym warto zasięgnąć pomocy profesjonalnego doradcy https://splatapozyczek.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here